Cennik

[contact-form to=’biuro@bisek-finanse.pl’][contact-field label=’Imię i Nazwisko ‚ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Nazwa Firmy’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Numer NIP’ type=’text’/][contact-field label=’Telefon kontaktowy’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Rodzaj działalności ‚ type=’select’ options=’-,Handlowa,Usługowa,Produkcyjna’/][contact-field label=’Forma rozliczeń ‚ type=’select’ options=’-,Księgi rachunkowe,Księga przychodów i rozchodów,Ryczałt,Karta podatkowa’/][contact-field label=’Czy prowadzone są transakcje z zagranicą (UE)’ type=’radio’ options=’Tak,Nie’/][contact-field label=’Czy prowadzone są transakcję z zagranicą poza UE’ type=’radio’ options=’Tak,Nie’/][contact-field label=’Orientacyjna liczba dokumentów zakupu miesięcznie ‚ type=’select’ options=’-,1-9,10-20,51-100,101-200,201-300,301-400,401-500,powyżej 500’/][contact-field label=’Orientacyjna liczba dokumentów sprzedaży miesięcznie’ type=’select’ options=’-,1-9,10-20,21-50,51-100,101-200,201-300,301-400,401-500,powyżej 500’/][contact-field label=’Liczba pracowników ‚ type=’select’ options=’brak,1-5,6-10,11-20,31-50,51-100,powyżej 100’/][contact-field label=’Liczba rachunków bankowych’ type=’text’/][contact-field label=’Dodatkowe uwagi’ type=’textarea’/][/contact-form]

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BISEK-finanse Karolina Bisek Kancelaria księgowo-podatkowa w celach związanych z wyceną i realizacją  świadczonych  usług(zgodnie z ustawą o 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

* Wyrażam zgodę na przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez BISEK-finanse Karolina Bisek Kancelaria księgowo-podatkowa (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)