Do 25 dnia miesiąca

  • wpłaty podatku VAT za miesiąc poprzedni oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12
  • wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7K – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale
  • wpłaty podatku VAT za kwartał oraz złożenie deklaracji VAT-7D – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale
  • wpłaty podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh
  • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów VAT-UE – do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeśli deklarację składamy w formie elektronicznej
  • złożenia informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach/dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych – do 25-tego dnia miesiąca następującego po kwartale