Kadry i płace

Każda firma zatrudniająca pracowników, powinna skrupulatnie prowadzić sprawy związane z wynagrodzeniami, urlopami, rozliczeniami z ZUS czy urzędem skarbowym. Warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów, którzy rzetelnie poprowadzą wszelkie ewidencje związane z zatrudnieniem.

Oto nasza oferta w zakresie obsługi spraw kadrowo-płacowych:

 • Prowadzimy teczki osobowe pracowników, kartoteki wynagrodzeń, kartoteki urlopowe, kartoteki ewidencji czasu pracy
 • Wystawiamy skierowania na badania lekarskie i ewidencjonujemy dokumenty z tym związane
 • Ewidencjonujemy i kontrolujemy ważność okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP, urlopów pracowniczych
 • Sporządzamy dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Rejestrujemy i wyrejestrowujemy pracownika z ZUS
 • Sporządzamy listy płac
 • Naliczamy wynagrodzenia chorobowe i zasiłki, ekwiwalenty urlopowe, premie i nagrody
 • Sporządzamy i wysyłamy deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • Sporządzamy deklaracje rozliczeniowe do urzędu skarbowego
 • Sporządzamy roczne informacje o dochodach dla pracowników PIT-11
 • Sporządzamy deklaracje rozliczeniowe PFRON
 • Doradzamy w kwestiach kadrowych i płacowych