Nasz zespół

Kancelaria księgowo podatkowa prowadzona jest przez Karolinę Bisek zajmującą się księgowością od 2007r. oraz posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Karolina Bisek, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na którym ukończyła m.in studia z zakresu Rachunkowości i Podatków, swoje doświadczenie zdobyła pracując głównie w firmach o profilu budowlanych gdzie zajmowała się księgowaniem a także nadzorem nad działem księgowości. Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji na doradcę podatkowego oraz uprawnień biegłego rewidenta.

W 2016 r. Karolina Bisek uczestniczyła w podyplomowych studiach na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”. W grudniu 2016 r. zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego – posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1098.

Dodatkowym atutem jest również posiadany przez Karolinę Bisek „Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy”, co umożliwia firmom transportowym uzyskanie niezbędnej licencji na transport.

Kadra Kancelarii to ośmioosobowy zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie ekonomiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, który potrafi rozwiązać nawet skomplikowane problemy księgowo-podatkowe.

Nasz zespół nieustannie podwyższa swoje kwalifikacje, aktywnie uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach, a także kończy studia podyplomowe m.in z zakresu rachunkowości i podatków. Są wśród nas również osoby, które mają już za sobą kilka egzaminów na biegłego rewidenta i wciąż stają przed wyzwaniem zdobycia nowego szczebla wiedzy.

Wszystko to ma na celu bliższe zapoznanie się z problemami księgowo-podatkowymi i późniejsze umiejętne ich rozwiązywanie.

Na co dzień współpracujemy z zaufanymi  biegłymi rewidentami i prawnikami co pozwala w sposób kompleksowy zagwarantować rozwiązanie większości problemów jakie mogą pojawić się przy prowadzeniu działalności gospodarczej