Kadry i płace, ZUS

Zwracamy się do Państwa z propozycją stałej współpracy, na co pozwoli powierzenie nam opieki nad kadrami, płacami oraz rozliczeniem ZUS. Wszystkie zadania związane z tym zakresem tematycznym stanowią podstawę sprawnej i zgodnej z prawem działalności każdej firmy – niezależnie od jej firmy prawnej. Jednak w praktyce wiążą się również z koniecznością poświęcenia wielu czynnością dokumentacyjnym sporej uwagi oraz dyspozycyjności.

W celu ograniczenia wydatków związanych z pracą działu księgowego oraz optymalizacji procesów biznesowych zachęcamy do tego, aby skorzystać z naszej pomocy. Jesteśmy w stanie zająć się kompleksowym naliczaniem wynagrodzeń wszystkich pracowników (niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości zatrudnionych osób) – wraz ze wszelkimi potrąceniami. Kolejnym, bardzo ważnym działaniem naszych ekspertów, jest rzetelne naliczanie podatków i składek ZUS – wraz z dokonywaniem przelewów składkowych jak również przekazywaniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosownych deklaracji.

W ramach standardowej opieki nad kadrami, płacami i naliczeniami ZUS nasze biuro rachunkowe jest w stanie zapewnić nie tylko prawidłowość prowadzonych działań, ale również efektywną współpracę z organami kontroli. Nasze usługi nie ograniczają się jedynie do podstawowego zakresu działań, ale uwzględniają również konieczność podejmowania cyklicznych (sporządzenie deklaracji podatkowych) lub doraźnych czynności (np. wystawienia zaświadczenia o wynagrodzeniu pracownika lub deklaracji PERFON).