Ryczałt ewidencjonowany

Jednym z najprostszych sposobów na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym jest ryczałt ewidencjonowany, czyli uproszczona forma tradycyjnego rozliczenia należności. Jednak w przypadku takiego zestawienia niezbędne jest dokonanie oceny, czy dany płatnik, czyli podmiot gospodarczy, jest uprawniony do tego typu działania. Kontakt z naszymi ekspertami pozwoli Państwu uzyskać odpowiedź nie tylko na to, ale również na inne pytania związane z przyjęciem alternatywnej formy opodatkowania.

Jako doświadczone biuro rachunkowe jesteśmy w stanie podjąć się w Państwa imieniu przygotowania rozliczenia w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. Ze względu na specyficzny charakter (określony również konkretnymi przepisami prawnymi) ofertę tę kierujemy przede wszystkim do spółek osobowych oraz działalności gospodarczych (indywidualnych). W trakcie bezpośredniej współpracy jesteśmy w stanie ocenić, czy dana forma prawna spółki lub charakter przedsiębiorstwa pozwala na wdrożenie proponowanego przez nas rozwiązania.
Do takiej formy rozliczeń zapraszamy także Klientów, którzy dopiero myślą o założeniu i rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Wówczas jesteśmy w stanie przygotować w Państwa imieniu stosowne oświadczenie, które Państwo, jako firma, będą mogli przedłożyć w Urzędzie Skarbowym.

Ze względu na specyfikę takiej formy rozliczenia (istotne są wówczas tylko przychody) warto pamiętać o tym, iż nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Doskonała znajomość przepisów oraz merytoryczne przygotowanie pozwoli nam rozwiać Państwa wątpliwości i wskazać najkorzystniejsze rozwiązania.