Kompleksowe usługi windykacyjne

Codzienna praca oraz stała współpraca z naszymi Klientami nauczyła nas przede wszystkim otwartości na różne sposoby działania. Nie zamykamy więc naszej obsługi w wąskim i nieelastycznym kręgu działań, ale przede wszystkim skupiamy się na dostosowaniu narzędzi do sytuacji – uwzględniamy wówczas różne jej aspekty. Dlatego też kompleksowe usługi windykacyjne w wykonaniu naszych specjalistów pozwalają na szybkie, rzetelne oraz związane z niskimi kosztami odzyskanie należności. Pragniemy podkreślić, że, uwzględniając przede wszystkim możliwość nawiązania współpracy z dłużnikiem, gotowi jesteśmy do finalizacji działań windykacyjnych zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej.

Negocjacje i polubowne rozsztrzygnięcie sprawy

Pierwszym krokiem, który rozpoczyna naszą działalność windykacyjną jest rzetelna i wnikliwa analiza dostarczonej przez Klienta dokumentacji. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż dane teleadresowe dłużnika wielokrotnie okazują się nieaktualne, co uniemożliwia nawiązanie z nim jakiegokolwiek kontaktu. Dlatego też w pierwszej kolejności staramy się nawiązać dialog z dłużnikiem. Jesteśmy gotowi przygotować oraz przedstawić wezwanie do zapłaty, jak i podjąć się prowadzenia w Państwa imieniu negocjacji telefonicznych. Taka droga działania – w przypadku chęci współpracy ze strony dłużnika – bardzo często prowadzi do szybkiej finalizacji oraz całkowitego odzyskania należności.

Sądowa droga odzyskania długu

Jednak w przypadku niemożności nawiązania kontaktu z dłużnikiem lub po prostu brakiem chęci współpracy z jego strony, konieczne okazuje się wejście na drogę sądową. W tym przypadku nasze kompleksowe usługi windykacyjne opierają się zarówno na przygotowaniu stosownych analiz (m.in. wypłacalności dłużnika), zebraniu niezbędnej dokumentacji jak i sporządzeniu wniosków pozwalających rozpocząć działania proceduralne. Zawsze dbamy o to, aby wszystkie realizowane przez nas etapy zmierzały do jak najszybszego zakończenia działań windykacyjnych i pozwoliły naszym Klientom odzyskać pełną kwotę zadłużenia. Staramy się również, aby tego typu interwencje związane były z jak najmniejszymi kosztami.