Biuro Rachunkowe

Działania Biura Rachunkowego mają odzwierciedlić cały proces prowadzenia danej działalności i pozwolić na ich ocenę. Prawidłowo prowadzona księgowość daje czytelny obraz stanu majątkowego i finansowego firmy. Korzystając z naszych usług zyskacie Państwo prawdziwie kompleksową obsługę finansową przedsiębiorstwa.

1. W zakresie prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oferujemy następujące usługi:

 • Księgowanie dokumentów (księgi przychodów i rozchodów)
 • Ewidencja dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia firmy
 • Ewidencja przebiegu pojazdów firmowych
 • Doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe w kierunku doboru najkorzystniejszych rozwiązań
 • Sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego

2. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Tworzenie i wsparcie przy organizacji odrębnego działu księgowości
 • Opracowanie wzorcowego planu kont dla firmy
 • Kontrola pod względem formalnym i rachunkowym przekazywanych dokumentów
 • Księgowanie wszelkich dokumentów
 • Ewidencja dla celów podatku od towarów i usług VAT, jak również rozliczanie podatku VAT
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych
 • Ewidencji wyposażenia firmy
 • Sporządzanie bilansów okresowych, rachunków zysków i strat
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS i innych jednostek
 • Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy
 • Rozliczanie importu i eksportu towarów oraz usług
 • Rozliczanie i prowadzenie podatku od nieruchomości oraz od środków transportu
 • Rozliczanie różnic kursowych dla firm
 • Monitorowanie należności od kontrahentów
 • Przechowywanie i archiwizacja dokumentów księgowych

3. W zakresie prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego

 • Ewidencja kosztów i przychodów firmy
 • Ewidencja dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia firmy